Flera skolor har sedan 2017 använt sig av tjänsten.

Vi vet att översättningen fungerar allra bäst, om veckobrevet är enkelt utformat och kortfattat. Det är också viktigt att föräldrarna får information om hur breven skickas ut och att de automatisk kommer att få dem översatta till sitt språk. För att nå ut och informera skolans föräldrar kan ni använda detta informationsmaterial.

Översättningen sker helt automatiskt, vilket innebär att det ibland kan uppstå vissa språkliga brister. Den översatta texten, tillsammans med den svenska originalversionen, innebär ändå att innehållet i veckobrevet blir mer lättförstått.

I följande dokument ger vi några anvisningar om vad som är viktigt att tänka på när man vill skriva lättöversättlig text. Det är en hjälp för att text som översätts inte felöversätts eller innehåller syftningsfel etc.

I vår broschyr kan du läsa ännu mer om hur det fungerar.

   
Veckobrev för alla - info@veckobrevforalla.se - Org.nr. 969782-2337 - bankgiro 662-3821