Alla föräldrar ska kunna ta del av sina barns skolgång!

Nästan alla skolor skickar idag ut information till föräldrar i form av veckobrev. Det är viktigt att föräldrarna kan vara delaktiga i sina barns skolgång, men tyvärr har inte alla möjlighet att tillgodogöra sig informationen på grund av begränsade kunskaper i det svenska språket.

Om information förmedlas på det egna språket, tror vi att möjligheterna ökar för föräldrar att engagera sig i barnens skolgång. Vi tror att en fungerande dialog mellan skola och föräldrar är jätteviktigt och att det har stor inverkan på barnens skolresultat.

Veckobrev för alla är en webbaserad tjänst som automatiskt översätter information i till exempel veckobrev från svenska till önskat språk*.

Här finns en film som förklarar hur Veckobrev för alla fungerar!

Tidningen Respons, ger en bra bakgrund till var vår idé föddes och hur det fungerar.

*En lista på tillgängliga språk för översättning finns under Mer om tjänsten.

   
Veckobrev för alla - info@veckobrevforalla.se - Org.nr. 969782-2337 - bankgiro 662-3821